Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увредено зрение

Дейности
Разкрит като държавна делегирана дейност и възложен чрез конкурс на Фондация "Съпричастие".
Стартира на 1 септември 2008 година.
Намира се в град Варна на ул. "Петко Стайнов" № 3 в сградата на Дома на културата на слепите.
Капацитет 40 ползватели. Насочен към хора с увредено зрение от община Варна със съхранен интелект и с творчески способности.

Предлага индивидуална социална работа и дейности в групи по интереси:
- социокултурни дейности - социални контакти, осмисляне на свободното време, беседи, екскурзии, чествания на национални и религиозни празници, концерти и други творчески дейности.
- социално-правни консултации,
- обучение по народно и класическо пеене, народни музикални инструменти, художествено слово.
- терапевтични дейности - трудотерапия, музикотерапия, кинезитерапия, медицинска рехабилитация, психотерапия и др.

Процедура за кандидатстване:
1. Лицата, които желаят да участват в дейностите на ЦСРИХУЗ подават молба до Директора на Дирекция "Социално подпомагане" Варна, придружена от следните документи:
- копие от лична карта,
- копие на Експертно решение на ТЕЛК,
- декларация по образец,
- медицинско удостоверение по образец, издадено от личния лекар,

2. След издаване на заповед от Директора на Дирекция "Социално подпомагане" Варна лицето се приема в ЦСРИХУЗ и след индивидуална среща със социалния работник подава заявление за предпочитаните дейности и услуги.
3. Екипът на ЦСРИХУЗ изготвя социална оценка и индивидуален планза социално включване.
4. Сключва се договор с потребителите за ползваните услуги и реда и условията в ЦСРИХУЗ.
5. Лицето посещава по график определените дейности и ползва необходимите услуги.
Резултат:
- Подобряване качеството на живот и постигане на социално включване на хората с увредено зрение.
- Повишаване степента на тяхната интегрираност в обществото.
Уеб Дизайн и Софтуерни Решения Unseen Pro Ltd
© Всички права запазени - Фондация Съпричастие. Empathy-bg.eu 2011 - 2024.
За Нас | Дейност | Новини | Документи | Архив | Галерия | Контакти | Вход